وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

18 خرداد ، 1399
{"id":4,"user_id":1,"title":"\u0641\u0648\u0646\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u06cc\u0646\u06cc","slug":"\u0641\u0648\u0646\u062a-\u0647\u0627\u06cc-\u0645\u0648\u0631\u062f-\u0646\u06cc\u0627\u0632-\u0641\u0631\u0645-\u0647\u0627\u06cc-\u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0631\u0628\u06cc\u0646\u06cc","description":"\u0641\u0648\u0646\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u06cc\u0646\u06cc","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u0645 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0633 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0631\u0632\u06cc &ndash; \u06a9\u0627\u0631\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u062e\u0630 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f\u060c&nbsp;\u0641\u0648\u0646\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645 \u0647\u0627&nbsp;\u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0632\u06cc\u0631&nbsp;&nbsp;<strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&nbsp; <\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/font1.png","300":"\/upload\/images\/2020\/300_font1.png","600":"\/upload\/images\/2020\/600_font1.png","900":"\/upload\/images\/2020\/900_font1.png"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_font1.png"},"notifsUrl":"http:\/\/s7.picofile.com\/file\/8251379450\/font.zip.html","tags":"\u0641\u0648\u0646\u062a","viewCount":114,"created_at":"2020-06-07 00:12:11","updated_at":"2021-01-20 06:34:22"}

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری دروس کارورزی – کاربینی و پروژه پایانی را اخذ نموده اند، فونت های مورد نیاز فرم ها را از لینک زیر  دانلود  نمایید .