وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

22 دی ، 1399
{"id":20,"user_id":1,"title":"\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u060c \u0628\u0644\u0627\u06a9\u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f","slug":"\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646-\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-\u0628\u06cc\u0646-\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc-\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a-\u062f\u0627\u0646\u0634-\u0628\u0644\u0627\u06a9\u0686\u06cc\u0646-\u0648-\u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f","description":"2nd international conference on konwledge management, Blockchain and Economy","body":"<p>\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0644\u0627\u06a9\u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u060c \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0646\u0638\u0631 \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062a\u062c\u0631\u0628\u06cc\u0627\u062a \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u0627\u062a\u06cc\u062f \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u060c \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0644\u0627\u06a9\u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0628\u0631\u062f \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0644\u0627\u06a9\u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627 \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0631\u0648 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u0631\u062f\u062f.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2021\/WhatsApp Image 2020-12-13 at 4.03.54 PM.jpeg","300":"\/upload\/images\/2021\/300_WhatsApp Image 2020-12-13 at 4.03.54 PM.jpeg","600":"\/upload\/images\/2021\/600_WhatsApp Image 2020-12-13 at 4.03.54 PM.jpeg","900":"\/upload\/images\/2021\/900_WhatsApp Image 2020-12-13 at 4.03.54 PM.jpeg"},"thumb":"\/upload\/images\/2021\/300_WhatsApp Image 2020-12-13 at 4.03.54 PM.jpeg"},"notifsUrl":null,"tags":null,"viewCount":616,"created_at":"2021-01-11 14:44:57","updated_at":"2022-12-05 20:56:00"}

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش بلاکچین و اقتصاد با هدف ایجاد زمینه مناسب برای همکاری، تبادل نظر و انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی اساتید و پژوهشگران حوزه های مدیریت دانش، فناوری بلاکچین و اقتصاد و همچنین ارائه راهکارهای نوین برای پیشبرد صنعت و خدمات کشور با استفاده از فناوری های جدید و بخصوص فناوری بلاکچین و معرفی مدیریت دانش محور برای اداره هرچه بهتر سازمان ها و تبادل نظر در خصوص فرصت های اقتصادی پیش رو در کشور برگزار می گردد.