وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

خلاصه پروژه های درس CRM

18 خرداد ، 1399
{"id":10,"user_id":1,"title":"\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0633 CRM","slug":"\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647-\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647-\u0647\u0627\u06cc-\u062f\u0631\u0633-CRM","description":"\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0633 CRM \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 1393","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0645\u0639 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 :<br \/>\r\n\u062e\u0644\u0627\u0635\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0633 CRM \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 1393 \u0631\u0627 &nbsp; &nbsp;<strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f &nbsp; <\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/jozve2.png","300":"\/upload\/images\/2020\/300_jozve2.png","600":"\/upload\/images\/2020\/600_jozve2.png","900":"\/upload\/images\/2020\/900_jozve2.png"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_jozve2.png"},"notifsUrl":null,"tags":"\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc CRM","viewCount":114,"created_at":"2020-06-07 01:11:55","updated_at":"2021-01-20 06:56:19"}

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه جامع علمی کاربردی آباده :
خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393 را    دانلود   نمایید .