وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

149

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

144

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

158

مکان : استانبول - ترکیه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

پروژه ی نهایی و کارآموزی

164

جهت انجام پروژه و کارآموزی استاد مربوطه را از طریق ایمیل مطلع نمایید

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

135

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ های مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

126

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

70

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

70

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

69

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

70

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

69

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کارآموزی

74

فرم خام کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کاربینی

69

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

67

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

راهنما کارآموزی و کاربینی

68

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

71

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی