وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

180

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

179

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

190

مکان : استانبول - ترکیه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

پروژه ی نهایی و کارآموزی

193

جهت انجام پروژه و کارآموزی استاد مربوطه را از طریق ایمیل مطلع نمایید

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

168

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ های مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

163

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

87

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

90

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

86

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

89

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

86

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کارآموزی

92

فرم خام کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کاربینی

87

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

85

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

راهنما کارآموزی و کاربینی

86

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

87

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی