وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
22 دی ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

456

2nd international conference on konwledge management, Blockchain and Economy

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

647

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

644

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

672

مکان : استانبول - ترکیه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

پروژه ی نهایی و کارآموزی

665

جهت انجام پروژه و کارآموزی استاد مربوطه را از طریق ایمیل مطلع نمایید

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

637

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ های مربوطه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

530

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

437

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

428

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

424

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

430

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

430

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم کارآموزی

453

فرم خام کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم کاربینی

446

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

427

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

راهنما کارآموزی و کاربینی

431

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

432

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی