وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
22 دی ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

8

2nd international conference on konwledge management, Blockchain and Economy

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

222

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

223

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

232

مکان : استانبول - ترکیه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

پروژه ی نهایی و کارآموزی

238

جهت انجام پروژه و کارآموزی استاد مربوطه را از طریق ایمیل مطلع نمایید

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

207

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ های مربوطه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

204

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

115

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

116

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

111

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

113

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

112

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم کارآموزی

120

فرم خام کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم کاربینی

116

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

113

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

راهنما کارآموزی و کاربینی

109

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

113

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی