وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

23

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

24

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

24

مکان : استانبول - ترکیه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

پروژه ی نهایی و کارآموزی

24

جهت انجام پروژه و کارآموزی استاد مربوطه را از طریق ایمیل مطلع نمایید

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

24

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ های مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی

24

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

16

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

16

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

15

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

خلاصه پروژه های درس CRM

17

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

17

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کارآموزی

18

فرم خام کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم کاربینی

17

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

15

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

راهنما کارآموزی و کاربینی

16

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
مدیر وبسایت

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

19

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی