وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
18 مرداد ، 1401
شهاب طباطبائی

مشاور کسب و کار

113

بوم مدل کسب و کار Business Model Marketing Research FS digital marketing

22 دی ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

616

2nd international conference on konwledge management, Blockchain and Economy

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

791

مکان : ایران

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

792

مکان : دبی - امارات

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

584

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1395

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

585

خلاصه پروژه های درس CRM بهار 1394

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

534

راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خلاصه پروژه های درس CRM

544

خلاصه پروژه های درس CRM زمستان 1393

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

542

جزوه شماره يك مباني كامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم کاربینی

556

فرم خام کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی

538

فرم نمره کاربینی، کارآموزی و پروژه نهایی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

راهنما کارآموزی و کاربینی

546

فایل راهنما کارآموزی و کاربینی دانشگاه علمی کاربردی آباده

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی

550

فونت های مورد نیاز فرم های کارآموزی و کاربینی