وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
دانشجوی گرامی این بخش از سایت جهت تسهیل در دانلود جزوات مورد نیاز برای دروس شما طراحی شده لطفا با دقت نام درس را بررسی کرده و سپس آن را دانلود کنید

ترم دوم

فیلم آموزشی

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی ساخت پروتکل EIGRP استاد میرزایی

فیلم آموزشی

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی ساخت VLAN استاد میرزایی

تفسیر موضوعی قرآن

17 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

تفسیر موضوعی قرآن

نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن استاد اسمعیلی

خدمات ارزش افزوده

17 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

خدمات ارزش افزوده

جزوه خدمات ارزش افزوده در سازمان استاد طباطبایی

زیر ساخت شبکه

17 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

زیر ساخت شبکه

جزوات درس زیر ساخت شبکه های کامپیوتری استاد میرزایی

ترم سوم

جزوه ی درس کنترل پروژه استاد طباطبایی

کنترل پروژه

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه ی درس کنترل پروژه استاد طباطبایی

جزوه ی درس کنترل پروژه استاد طباطبایی

دروس متفرقه و کمک آموزشی فناوری اطلاعات

كتاب شبكه هاي کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام

شبكه هاي کامپیوتری تننباوم

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

كتاب شبكه هاي کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام

كتاب شبكه هاي کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی php

زبان برنامه نویسی php

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی php

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی php

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

جزوه کمک آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

همه چیز درباره مودم ADSL

مودم ADSL

18 خرداد ، 1399
شهاب طباطبائی

همه چیز درباره مودم ADSL

همه چیز درباره مودم ADSL