وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
دانشجوی گرامی ایندانشجوی گرامی دانشگاه علمی کاربردی آباده فایل های انتخاب واحد را به تفکیک کاردانی و کارشناسی دانلود کنید

دانلود فایل انتخاب واحد ترمی دانشجویان مقطع کاردانی رشته فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی آباده

دانلود فایل انتخاب واحد ترمی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی آباده

دانلود فایل زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع تحصیلی