وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

وام شهریه

17 خرداد ، 1399
{"id":9,"user_id":1,"title":"\u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647","slug":"\u0648\u0627\u0645-\u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647","description":"\u062b\u0628\u062a \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u0636\u0645\u0646 \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u0642\u0628\u0648\u0644\u06cc \u0637\u0627\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0639\u0628\u0627\u062f\u0627\u062a\u060c \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u061b&nbsp;\u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647&nbsp;\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0648\u0631\u062a\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a\u06cc www.swf.ir \u062c\u0647\u062a \u062b\u0628\u062a \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f. \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0647 \u0630\u06a9\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062b\u0628\u062a \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u067e\u0648\u0631\u062a\u0627\u0644 \u0645\u0630\u06a9\u0648\u0631 \u0648 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0644\u0645\u06cc- \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u062d\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u060c \u0645\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u0633\u062a \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u062c\u0647\u062a \u0627\u062e\u0630 \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f. \u0628\u062f\u06cc\u0647\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0639\u062f\u0645 \u062b\u0628\u062a \u062a\u0642\u0627\u0636\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0648\u0631\u062a\u0627\u0644 \u0645\u0630\u06a9\u0648\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0642\u0631\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0632\u0644\u0647 \u0639\u062f\u0645 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/\u0648\u0627\u0645+\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_\u0648\u0627\u0645+\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_\u0648\u0627\u0645+\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_\u0648\u0627\u0645+\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_\u0648\u0627\u0645+\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc.jpg"},"articlesUrl":null,"tags":"\u0648\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0647","viewCount":703,"created_at":"2020-06-06 23:45:22","updated_at":"2022-06-29 07:58:31"}

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند؛ کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه می توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس اینترنتی www.swf.ir جهت ثبت درخواست وام شهریه خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه پس از ثبت درخواست در پورتال مذکور و تایید نهایی توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی محل تحصیل، می بایست مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه را به آن مرکز ارائه نمایند. بدیهی است عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و در تاریخ مقرر به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.