وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

هفته مهندس گرامی باد

17 خرداد ، 1399
{"id":8,"user_id":1,"title":"\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627\u062f","slug":"\u0647\u0641\u062a\u0647-\u0645\u0647\u0646\u062f\u0633-\u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc-\u0628\u0627\u062f","description":"::.. \u06cc\u06a9\u0645 \u062a\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u0645\u0627\u0647 ..::","body":"<p dir=\"rtl\">\u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0647\u0633\u062a \u06a9\u0634\u0641 \u0645\u06cc&zwnj;\u06a9\u0646\u0646\u062f<br \/>\r\n\u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u062e\u0644\u0642 \u0645\u06cc&zwnj;\u06a9\u0646\u0646\u062f<br \/>\r\n\u06f5 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u0645\u0627\u0647 \u0632\u0627\u062f\u0631\u0648\u0632 \u062e\u0648\u0627\u062c\u0647&zwnj;\u0646\u0635\u06cc\u0631\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0637\u0648\u0633\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0645\u0628\u0627\u0631\u06a9 \u0628\u0627\u062f.<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\">&nbsp;<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/1625175.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_1625175.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_1625175.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_1625175.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_1625175.jpg"},"articlesUrl":null,"tags":"\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633","viewCount":691,"created_at":"2020-06-06 23:42:55","updated_at":"2022-06-29 07:58:16"}

دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند
و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند
۵ اسفندماه زادروز خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک باد.