وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

17 خرداد ، 1399
{"id":7,"user_id":1,"title":"\u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc","slug":"\u062b\u0628\u062a-\u0646\u0627\u0645-\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647-\u0639\u0644\u0645\u06cc-\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc","description":"\u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 \u00a0","body":"<p dir=\"rtl\">\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0627\u0632&nbsp;\u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u06cc\u062f :<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\">&nbsp;https:\/\/ssht.ir\/register<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/sabtenam.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_sabtenam.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_sabtenam.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_sabtenam.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_sabtenam.jpg"},"articlesUrl":null,"tags":"\u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647","viewCount":681,"created_at":"2020-06-06 23:40:49","updated_at":"2022-06-29 07:57:46"}

برای اطلاع از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی آباده ثبت نام کنید :

 https://ssht.ir/register