وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

انتخاب واحد مقطع کارشناسی

17 خرداد ، 1399
{"id":12,"user_id":1,"title":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc","slug":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628-\u0648\u0627\u062d\u062f-\u0645\u0642\u0637\u0639-\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc","description":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0627\u0644 \u0648\u0631\u0648\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc","body":"<p dir=\"rtl\">\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0627\u0644 \u0648\u0631\u0648\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc&nbsp;\u06af\u0631\u062f\u062f .<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\">\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0631\u0627&nbsp; <strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f<\/strong> &nbsp;\u06a9\u0646\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/karshenasi.png","300":"\/upload\/images\/2020\/300_karshenasi.png","600":"\/upload\/images\/2020\/600_karshenasi.png","900":"\/upload\/images\/2020\/900_karshenasi.png"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_karshenasi.png"},"articlesUrl":"http:\/\/s13.picofile.com\/file\/8399342626\/ssht_Karshenasi.zip.html","tags":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc","viewCount":402,"created_at":"2020-06-06 23:55:14","updated_at":"2021-06-20 13:24:07"}

زمان انتخاب واحد بر اساس سال ورود دانشجوی مقطع کارشناسی اعلام می گردد .

لطفا فایل مربوط به زمان انتخاب واحد را  دانلود  کنید .