وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

انتخاب واحد

17 خرداد ، 1399
{"id":5,"user_id":1,"title":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f","slug":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628-\u0648\u0627\u062d\u062f","description":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f","body":"<p dir=\"rtl\">\u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u06cc\u062f \u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0632\u06cc\u067e \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0646\u06cc\u062f.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/Entekhab-Vahed.png","300":"\/upload\/images\/2020\/300_Entekhab-Vahed.png","600":"\/upload\/images\/2020\/600_Entekhab-Vahed.png","900":"\/upload\/images\/2020\/900_Entekhab-Vahed.png"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_Entekhab-Vahed.png"},"articlesUrl":null,"tags":"\u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0648\u0627\u062d\u062f","viewCount":164,"created_at":"2020-06-06 20:52:39","updated_at":"2021-02-22 19:32:44"}

فایل های مربوط به انتخاب واحد خود را از بخش مربوط به انتخاب واحد دانلود کنید و با توجه به پیش نیاز انتخاب واحد را انجام دهید فایل را را از حالت زیپ خارج کنید.