•   استاد گرامی شما در این بخش می توانید ثبت نام کنید سپس برای شما پنل اساتید در نظر گرفته می شود که می توانید با استفاده از پنل نمرات دانشجویان را ثبت بفرمایید فایل های راهنما , جزوات مربوطه و لینک های مورد نیاز را نیز در این بخش می توانید در اختیار دانشجویانتان قرار دهید . با تشکر مدیر وب سایت